Wo Chi Xi Hong Shi

Swallowed Star

4.1
Chapter 164 September 24, 2022
Chapter 163 September 17, 2022

Winter Sovereign

3.5
Chapter 7 February 6, 2021
Chapter 6 February 5, 2021

Lord Xue Ying

3.9
Chapter 46 September 26, 2020
Chapter 45 September 26, 2020