Yuri

Xian Chan Nu

3.7
Chapter 157 June 20, 2022
Chapter 156 June 20, 2022

Her Lies

3.5
Chapter 77 June 15, 2022
Chapter 76 June 15, 2022

Wild Lilies and Violets

3.3
Chapter 58 April 29, 2022
Chapter 57 April 29, 2022

My Princess Charming

3.9
Chapter 40 April 23, 2022
Chapter 39 June 20, 2021

Lily of Two Colors

3.7
Chapter 19 March 15, 2022
Chapter 18 March 15, 2022

Middle Aged Love Patch

4.1
Chapter 7 February 28, 2022
Chapter 6 February 28, 2022

Mojito

3.9
Chapter 86.5 July 10, 2021
Chapter 86 July 10, 2021

The Barefoot Nina

4.5
Chapter 45 July 9, 2021
Chapter 44 July 9, 2021

Hate Me

3.9
Chapter 5 November 24, 2020
Chapter 4 November 23, 2020

The Devil’s Cure

3.5
Chapter 95 September 29, 2020
Chapter 94 September 29, 2020

Rules of the Top

3.6
Chapter 19 September 23, 2020
Chapter 18 September 23, 2020